خدای عشق
عاشقی اما نداره
تابستون که بود غر میزدم 

از گرمی هوا 

از عرق کردن  

از سردرد های  زیر افتاب 

زمستونم که شد نالیدم از سرما 

از تنهایی 

از غم غریبی که چنگ میزد به دلم 

هه 

خوشمان میاد از این همه بی ثباتی علایق ! 

یعنی بهار بیاد 

حالم بهتر میشه؟ 

این روزا هیچی شادم نمیکنه 

اما این لبخند ابرو داری میکنه برام 

انگار حک شده رو قیافه ماتم زدم ! 

 

 

+ خدایا اندکی تحویلم بگیر. چیزی از کسی کم نمیشود . میشود ایا ؟

+دختر تير ماهي ديكه تو وبلاك من نيا  ممنون


ارسال در تاريخ یکشنبه هجدهم بهمن ۱۳۹۴ توسط شاهرخ
  1. ﻣﯿﺪﻭﻧﻢ ﺑﻌﻀﯽ ﻭﻗﺘﺎ ﻣﯿﺎﯼ ﻭ ﺑﻪ ﭘﺮﻭﻓﺎﯾﻠﻢ ﺳﺮ ﻣﯿﺰﻧﯽ ﻭ ﻋﮑﺴﺎﻣﻮ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﻭ ﭘﺴﺘﺎﻣﻮ ﻣﯿﺨﻮﻧﯽ ... ﭘﺲ ﺧﻮﺏ ﺑﺨﻮﻥ : ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮﺩﻡ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮ ﻗﯿﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺭﻭ ﺯﺩﻡ ... ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮﺩﻡ ﮐﻪ ﺍﮔﻪ ﺩﺭﻭﻏﯽ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﺮﺱ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻧﺖ ﺑﻮﺩ ... ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮﺩﻡ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺣﺴﺎﺳﻢ ﺩﺭﻭﻍ ﻧﮕﻔﺘﻢ ... ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮﺩﻡ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯿﻬﺎ ﺑﻬﻢ ﻧﺦ ﺩﺍﺩﻥ ﻭ ﺧﻮﺍﺳﺘﻦ ﺑﺎﻫﺎﻡ ﺑﺎﺷﻦ ﻭﻟﯽ ﭼﻮﻥ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﺪﺍﺩﻡ ﺣﺘﯽ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ .... ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮﺩﻡ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺒﻮﺩﻡ ﻭﻟﯽ ﻫﻤﻪ ﯼ ﺳﻌﯿﻢ ﺭﻭ ﮐﺮﺩﻡ ﻭﺍﺳﻪ ﺗﻮ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﻢ ... ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯿﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﮐﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩﺕ ﺷﻨﯿﺪﻡ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺮﺍﻡ ﺗﺤﻤﻠﺶ ﺳﺨﺖ ﺑﻮﺩ ﻭﻟﯽ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮﺩﻡ ﻭ ﮔﺬﺍﺷﺘﻢ ﭘﺎﯼ ﺷﺮﺍﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﻮﺩ.

 

 

 

 

 

 


ارسال در تاريخ پنجشنبه شانزدهم مهر ۱۳۹۴ توسط شاهرخ
تو ، با من باش !

من ، دست همه اتفاق ها را میگیرم که نیفتد ...


ارسال در تاريخ جمعه چهارم اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط شاهرخ
تو ، با من باش !

من ، دست همه اتفاق ها را میگیرم که نیفتد ...


ارسال در تاريخ جمعه چهارم اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط شاهرخ
این تنگنا که
زندگی اش مینامید
دود کش خانه یست
گرم...

زیباست
اما اگر خوب نگاه کنی
عمر یست که
به آهستگی دود می شود.


ارسال در تاريخ چهارشنبه هشتم بهمن ۱۳۹۳ توسط شاهرخ
ماه هاست دیگر فقط نام « تو » در میان است..

به قول شاعر...

مرد بودن خوب است

وقتی....     از میان تمام مونث های دنیا پای تو در میان باشد..

 


ارسال در تاريخ چهارشنبه هشتم بهمن ۱۳۹۳ توسط شاهرخ
ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯ ﻫﺎ... ☜ ↓ ﻓﻘﻂ ﺗﻮ ﺭﻭ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫـــــﻢ..... ↓ ﻫــــــــﯽ.... ↓ ﻓﻼ‌ﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﻧﮕﯿﺮ..... ↓ 󾬜 ﻣﺮﮒ ﺭﺍ ﻣﯿﮕﻮﯾـــﻢ..... 󾬜  khas ę khassss →→ marg


ارسال در تاريخ دوشنبه بیست و دوم دی ۱۳۹۳ توسط شاهرخ

ﺍﯾـﻦ ﺭﻭﺯﻫــﺎ ....
ﺩﺭﻭﻍ ﮔﻔﺘــــﻦ ﺭﺍ ﺧــــــﻮﺏ ﯾـﺎﺩ ﮔﺮﻓﺘــــــــــﻪ ﺍﻡ
ﺣــﺎﻝ ﻣـ ــﻦ ﺧــــــــﻮﺏ ﺍﺳﺖ
ﺧــﻮﺏِ ﺧــﻮﺏ
ﻓﻘـﻂ ﺯﯾــــﺎﺩ ﺗﺎ ﻗﺴﻤﺘــﯽ ﻫــــﻮﺍﯼ ﺩﻟــ ــﻢ ﻃﻮﻓــــﺎﻧﯽ
ﻫﻤــﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻏﺒـــﺎﺭﻫـﺎﯼ ﺧﺴﺘﮕـــــــــــــﯽ ﺳﺖ

با خــــــــودم مــــــي جنگم كه گريــــــه نكنم
كه گــــــريه نكنــــم
امــــا هميـنــكه مـــــــي جنگي تا گــــــريه نكنــي
ناگهان گـــــريه مي كني تا بـجــــنگي


ارسال در تاريخ سه شنبه دوم دی ۱۳۹۳ توسط شاهرخ

من هنوز، گاهی، یواشکی خواب تو را می بینم ، یواشکی نگاهت می کنم ، صدایت می کنم ... بین خودمان باشد ، اما من هنوز ... یواشکی دوستت دارم !

ارسال در تاريخ چهارشنبه دوازدهم آذر ۱۳۹۳ توسط شاهرخ

شب ها بیشتر می خواهم‌َت
نه این که روز
نخواهم
نه
اما حسادت ماه برایم
جالب است ...


ارسال در تاريخ چهارشنبه دوازدهم آذر ۱۳۹۳ توسط شاهرخ
مرد تو من نیستم بانویرویایی من..

با نگاه دلفریبت باز زنجیرم مکن،

شاعرم با یک نگاه مست عاشق می شوم..

التماست میکنم با عشق درگیرم مکن................!


ارسال در تاريخ سه شنبه چهارم آذر ۱۳۹۳ توسط شاهرخ

جنون یعنی

مرور ِ لحظه به لحظه ی تـــو

در سمفونی ِ سکوت .....


ارسال در تاريخ پنجشنبه یکم اسفند ۱۳۹۲ توسط شاهرخ
آدم  رویاهام!!

کوچه های سرمازده ی بهمن ماه

دلخوشِ گرمای سرانگشتانِ تواند

وقتی

بر پوستِ نازکِ دست هام

مهربانی ِ نوازشت را میباری...

مهربانم!!

تنها

با تو

میشود گذر کرد

از کوچه های غم و شب های دلتنگی...

مبادا سکوتِ بودنم

تو را

آتشِ عشق ِ تو را خاموش کند

که من

این پسرکِ گم شده در من

تنها

در نگاهِ تو حرف خواهد زد....


ارسال در تاريخ پنجشنبه دهم بهمن ۱۳۹۲ توسط شاهرخ
خدايا...ﺧﺴﺘﻪ ﺍﯼ؟

ﺧﻮﺍﺑﺖ ﻣﯿﺎﺩ؟

ﭼﺎﯾﯽ ﺑﺮﯾﺰﻡ؟

پرتقال ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﻨﻢ ؟

ﺗﺨﻤﻪ ﻣﯿﺨﻮﺭﯼ...؟

ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﺑﺮﯼ ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺨﻮﺍﺑﯽ ﻣﻦ ﺑﺸﯿﻨﻢ ﭘﺸﺖ ﻓﺮﻣﻮﻥ . . .؟


ﺗﻌﺎﺭﻑ ﻣﯿﮑﻨﯽ ؟

ﻟﻨﮓ ﺑﯿﺎﺭﻡ ﺷﯿﺸﻪ ﺟﻠﻮ ﺭﻭ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﻨﻢ ؟


جان من ﺍﯾﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﻢ ! ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ ﮐﻼً ؟؟

ارسال در تاريخ یکشنبه بیست و نهم دی ۱۳۹۲ توسط شاهرخ
ادم سگ باشه

اما خودش باشه ......


ارسال در تاريخ یکشنبه بیست و دوم دی ۱۳۹۲ توسط شاهرخ
منو که

موندم در سکوت

به حرف بخوان

به عشق

از میانِ واژه ها...

من

از حرف زدن

با خاطره ها

میترسم....
ارسال در تاريخ جمعه بیستم دی ۱۳۹۲ توسط شاهرخ
شعر های من

بی تو

عاشقانه های مردیست

که فردا

اعدام خواهد شد


ارسال در تاريخ شنبه هفتم دی ۱۳۹۲ توسط شاهرخ
دلم برای شانه های لاغرت تنگ میشود

برای تمام غروب هایی که دوتایی تماشا کردیم
 
نباید خیانت میکردی.....
 
به تو گفته بودم خام آوازشان نشوی؟؟؟؟!!!؟؟؟
 
گفته بودم دل به این مهاجران بی ریشه نسپاری
اما تو نفهمیدی!!!
 
خیره به همان ناکجا اباد روبه رویت لبخند زدی
 
حالا پشت به من تک و تنها مثل همیشه رو به غروب ایستاده ای
و میدانم از روزی که مرا ترساندی
یک غروب هم به دلت نچسبیده!
 
همه تان همین جورید ..........
قلب هایتان پوشالیست
مغزهایتان هم!
 
بی درنگ کلاهتان را آشیانه مهاجرانی میکنید
که بعد از پر کشیدنشان
تنها شما میمانید و مذرعه ای بیمار!
 
سالهاست که میگذرد
شما را میبینم و تکرار خیانت هایتان را
و کلاغترسان های دیگری که جایگزینتان میشوند.
میدانی؟
++=مشکل از مسؤولیت پذیری پوشالی شما نیست!
نتیچه گیری ++=دهقانی که مذرعه اش را به مشتی کلاغترسان بسپارد,باید محصولش را از منقار مهاجران خواهش کند!


ارسال در تاريخ شنبه هفتم دی ۱۳۹۲ توسط شاهرخ
بعضیا هستـלּ آهنگاے شاد دیگـﮧ بـﮧ دلشوלּ نمیشینـﮧ ..!

بعضیا هستـלּ دلشوלּ میخواد هیچ كس سكوتشوלּ رو نشكنـﮧ ..! 

بعضیا هستـלּ زندگیشونو با دنیاے مجازے پر میكنـלּ .. !

بعضیا هستـלּ دلشوלּ میخواد یكے رو داشتـﮧ باشـלּ دوست داشتنش واقعے باشـﮧ ..!

بعضیا هستـלּ دیگـﮧ از آدما میترسـלּ ..! 

بعضیا هستـלּ تیپ مِـشـكے رو بـﮧ هر تیپے ترجیح میدלּ ..!

بعضیا هستـלּ همـﮧ جا تنهاלּ و خنده هاے دیگراלּ رو گوش میدלּ ..! 

بعضیا هستـלּ هے از خدا گِـلـﮧ میكنـלּ ..!

بعضیا هستـלּ عاشق نوشتـﮧ هاے پردردלּ چوלּ دردشونو قشنگ توصیف میكنـﮧ ..! 

بعضیا هستـלּ خنده هاشوלּ تلخـﮧ و گریـﮧ هاشوלּ دیگـﮧ آرومشوלּ نمیكنـﮧ ..!

بعضیا هستـלּ دوس دارלּ شاد شـלּ ولے همـﮧ ش فاز غم دنیاشونو میگیره..! 

بعضیا هستـלּ دلشوלּ شكستـﮧ ولے صداشو درنیاوردלּ ..!

بعضیا هستـלּ از زندگے خستـﮧ לּ ولے بخاطر بعضیا دارלּ زندگے میكنـלּ ...!

ایـלּ بعضے ها عجیب شبیـﮧ منـלּ !!!

++=دوست دارم با یکی بشینم صحبت کنم بعدش نگم کاش بهش نمیگفتم

+++=زمين !خميازه بكش زير پاهاي من ...فقط همين !!

راستی  از این پست به بعد جواب همه بازدید کننده ها یا اونایی که نظر میزارن سوال میکنن رو میدیم


ارسال در تاريخ شنبه سی ام آذر ۱۳۹۲ توسط شاهرخ

نوشته هایم از جایی نیست،از قلبم می آید

این وب مخاطب خاصی جز خودم ندارد...من مخاطب خاص اکثر پست هایش هستم

پس بي خود نشين پشت ميز و واسم قضاوت نكن...ارسال در تاريخ دوشنبه چهارم آذر ۱۳۹۲ توسط شاهرخ

اخرین بار


ارسال در تاريخ جمعه بیست و چهارم آبان ۱۳۹۲ توسط شاهرخ

سکوت !

سرشار از حرفه

و ته این سکوت فریاده

گرفتار همیین حس و حالتی شدن

ادم رو به فکر وا میداره

خیلی وقته گرفار پسر تیر ماهی سال های دور شدم

یه موجود سرشار از همه طغیان و ها و شکست ها

مث یه موج که ودش یه صخره میکوبه

و به امید اینکه روزی اون صخره رو سوراخ کنه و توش نفوذ کنه

ادمای زیادی اومدن

ادمایی با شخصیت های متفاوت

از خیلی هاشون خیلی چیزا یاد گرفتم

و از همه بدی و ها و خوبی هاشون گذشتم

خودمم دارم میگذر از خودم !!۱


ارسال در تاريخ پنجشنبه بیست و پنجم مهر ۱۳۹۲ توسط شاهرخ

هوا که سرد میشه

دستام که بی پناه تر میشن

حس مرموزی دینام و به اغما میبره

پرنده افکارم اوج میگره تو گذشته هام

تصاویر سیاه و سفید جلو چشام رژه میرن

و من با خنده با گریه نیگاشون میکنم

چه فیلم درامی !

لبریز از حس دل تنگی میشم

تنم گر میگیره

سقوط میکنه پرنده دلم

و ندامت ها

ای کاش ها

بایدها

نباید ها

شروع میشن

تو این هیاهو

دلم برای خودم تنگ میشه

 


ارسال در تاريخ شنبه ششم مهر ۱۳۹۲ توسط شاهرخ

دلـــم یک شــب ِآروم میخــــواد … بــا آهنگــــی رومــــــانتیک..

چنــــد تا شمــــــع … و یک عالمــــــه تــــو…

که بــه دنیــــا بگـــــــم … خــــداحـــــافـــــــظ …

دنیــای مــن کســــی ست…

که در آغـــــوشش جــان میدهــــم…


یعنـــی « تــــــــــ♥ــــــو »


ارسال در تاريخ پنجشنبه چهارم مهر ۱۳۹۲ توسط شاهرخ
خو کردم با این دنیای مجازی

از بچگی... از وقتی که فکر میکرد همه ادما خوبن

از ۱۲ سالگی

دنیا ما اون وقت ها هنوز این جوری اوار نبود

ادما مجازی بودن اما حقیقی رفتار میکردن

چن ساله که پشت یه پیس ی میشینم و با اهنگ تایپ میکنم

و میریزمشون اینجا؟

از ۱۸ سالگی

از وقتی فهمیدم ادما خوب و بد دارن و تنها خوب نیسن

الان چن سالمه ؟

۲۴....

تجربه روی تجربه

درد روی درد

فهمیدن در عین نفهم ها

درک کردن تو اوج بی ادراکی

یه خط کشیده بودم

و اوون و دنبال میکردم

خط به یه دیوار رسیدم

باش زندگی کردم

بعد ویرونش کردم

فقط برا رد شدن

حالا دوباره منم و یه جاده و کلی تمنای رسیدن به اهداف

 

مقصد کجاست؟؟؟که می بلعد یکی یکی سکه هایم را اسب کوکی و هر چه می تازد

به پایان نمی رسد ...


ارسال در تاريخ سه شنبه بیست و نهم مرداد ۱۳۹۲ توسط شاهرخ
متنفرم از خودم که همیشه نگران کسانی میشوم

که اگر بـمیرم هم ، به چـهلم َم نـخواهند رسـید . . .


نمیدونم چرا باید نگرانت باشم ....!باتو ام ها میفهمی


گاهی وقتا لازمه که جدا باشی...

همیشه جدایی به خاطر نفرت نیست...گاهی از روی عشقه...

شاید درکم نکنی ولی میتونی بفهمی...

من از تو جدا شدم...با این حال که خیلی دوستت داشتم...

همه چیز به اشتباهات بود...کــــــــــــاش میتوانستی درکم کنی...

کسی را میخواهم دلداریم دهد...حال و روزم دیدنیست....

خواننده وبلاگ به من نخند...مــــــــــن احمق نیستم...

به خاطر یک چیز...

فرامـــــــــــــــــــــــــــــوش نکردن گذشته...(الزایمر همیشه درد نیست )

حال و روزم دیدنیست..فکر نکن که بیخیالت شده ام

(نمیدونم تو بیخیال شدی یا نه اصلا منو یادت هست تولدم رو که یادت بود )

+=حالم ...حال گرگیه که خدا توبشو پذیرفته...ولی مردم میگن توبه گرگ مرگه!

+=شانتی شانتی


ارسال در تاريخ سه شنبه پانزدهم مرداد ۱۳۹۲ توسط شاهرخ
هیسسسسسسسسسسس

اهنگ وبلاگ رو گوش  کن

خوده اهنگ کلی حرفه


ارسال در تاريخ چهارشنبه نهم مرداد ۱۳۹۲ توسط شاهرخ

میشه با همه چی جنگید

اما با دل تنگی نه

میاد و میشنه روبه روت

زل میزنه بهت

و میخواد کسی رو که دل تنگشه !!!

مخاطب...+= لطفا خودتونو معرفی کنید

 چون دارید با معرفی نکردنتون واسم دردسر درست میکنید ممنون میشم


ارسال در تاريخ یکشنبه ششم مرداد ۱۳۹۲ توسط شاهرخ
حواست باشد شاهرخ


اگر به زنی بیش از حد بها بدهی،


دیگر برای داشتنت تلاش نمی کند.


نگاهش سرد میشود،


کلامش بی روح،


دستانش یخ زده،


حرف هایش بوی دل مردگی می گیرد!!!


و آغوشش بوی هوس.... !!!

 


ارسال در تاريخ سه شنبه یکم مرداد ۱۳۹۲ توسط شاهرخ
نه خونم از کسی رنگین تره

نه بابام میلیادره

نه نابغه ام

نه اس دل ایرانم

اما ادمم

یکی مث تو

یکی مث همه

که حق داره بعضی چیزارو ارزو کنه

حتی شده در حد ارزو بمونه فقط

من مث همم

از فضا نیومدم

وقتی گفتم خدای عشق ام دلیلی بر این نبود که دستام به گناه الوده نشد

وقتی گفتم دنجر ام دلیل بر این نبود که خطر ناکم

تو نشین پشت صندلی قضاوت

ادما رو اونجور که میبینی نیسن

گله نبود

حرف بود

مث همه حرفای این چندین سال ...

 

+ نمی ترسم از انتقاد... ترسم از بیخودی و برای هیچ شکستن ِ

+= اصلا دیگه مهم نیست هر طور دوست داری فکر کن  بدرک  فقط

+ دلم یه خواب میخواد... یه خواب عمیق... هم وزن مرگ


ارسال در تاريخ پنجشنبه بیست و هفتم تیر ۱۳۹۲ توسط شاهرخ
.: طراحی قالب از یه دیووونه:.

اسلایدر